Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

Actuele informatie


Spiritueel leven

Eenvoudig leven & verheven denken is de spirituele levensstijl.

Toegewijden van Krishna bestrijden met liefde en plezier het errorisme, een hedentendage veel voorkomend verschijnsel. 

Spirituele liefde is 't originele & onschadelijke opium voor iedereen.

'Zonde' betekent 'pech hebben', 'geestelijk in de war zijn'.

God is groot. Uiteraard, God is groot. Maar God is niet alleen groot, Hij is de grootste, de kleinste en alles er tussenin en alles er buiten. God's grootheid is niet eenzijdig, ze is alzijdig.


Atheïsme, de hedonistisch/mechanistisch denkende mens.

In de huidige samenleving vind je vele, vele managers. Zij willen graag het hoofd zijn van anderen maar zijn doorgaans niet eens het hoofd van hun eigen hoofd.

Woorden als 'discriminatie', 'racisme', 'misogynie' en 'fobie' worden nogal eens gebruikt om te proberen stemming te zaaien en om te kunnen klagen en zeuren.

Leraren die stellen dat het universum 'toevallig' is moeten niet gaan klagen wanneer leerlingen opstandig zijn; dat is dan natuurlijk ook "toevallig".

Humanisten plaatsen 'de mens' in het centrum van het universum. Spiritualisten plaatsen God, de Absolute Waarheid, in het centrum van het universum.

De uitspraak 'wij zijn te nietig om God te kunnen begrijpen' is slechts een betuttelende uitspraak. Wanneer 'wij zijn' vervangen wordt door 'ik ben' krijg je een ander verhaal. Projectie is natuurlijk een lastig psychisch verschijnsel.

Veel mensen kennen het boek de 'Brave New World' maar ze beseffen nauwelijks of niet dat westerse landen steeds meer ingericht worden naar het model beschreven in de 'Brave New World'. 

Met lust als lokaas jagen wereldlijke politici op domheid.

Veel wereldlijke zgn. wetenschappers propageren dat je aan alles moet twijfelen. Zij twijfelen doorgaans echter niet aan de baan bij bv de universiteit, hun inkomen, hun partner en hun eigendommen. Daarbij komt dat wanneer je consequent aan alles gaat twijfelen je simpelweg gek wordt.  


Economie en ideologie

De Darwin- en oerknal-gelovigen promoten slechts de immer falende rat race. 

De survival of the fittest is enkel een waanidee. Op dat niveau gaat iedereen na een poosje namelijk dood.  

'Eerlijke' producten zijn er pas wanneer je de creator, instandhouder en verwoester van het materiële universum erkent. Atheïsten gebruiken het woordje 'eerlijk' daarom zeer oneerlijk. Maar ja, het zijn atheïsten, wat anders kun je van ze verwachten?


Geld

Goud is voor koningen, zilver is voor de gegoede burgerij, ruilhandel is voor boeren en schuld is voor slaven.                                                                                                                                                                  

De Nationale Postcode Loterij is slechts een andere belasting.

Zonder Godsbewustzijn is men altijd arm.