Vedic Science
Eeuwenoude kennis, geschikt voor het dagelijks leven

God is altijd God, de Absolute Waarheid is altijd de Absolute Waarheid

Men kan zichzelf christen, hindoe, jood, moslim, sikh, jain, zoroastrian of buddhist beschouwen maar de Absolute Waarheid is altijd de Absolute Waarheid, ongeacht wat je wel of niet gelooft.

De Absolute Waarheid is 'sat' ofwel 'dat wat is'. In de materiële wereld leven we in de 'asat', in 'dat wat niet is'. Wanneer we onze intelligentie, geest en zintuigen zuiveren zien we altijd God, de Absolute Waarheid. Met onze ogen. Veel mensen hebben het over God of nirvana en verwijzen dan vaak "naar binnen". In de Absolute Waarheid is er echter geen verschil tussen 'binnen' en 'buiten'. 

Een theïst weet dat God alle kwaliteiten heeft die de mens heeft en alles meer. God is volledig. In de heilige Christelijke teksten wordt ook aangegeven dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld. Pseudo-religieuzen ontkennen dat God een persoon is. Zij denken slechts vanuit wereldlijke projecties en zijn derhalve antropomorfistisch. Dat is hun pech. Wanneer deze mensen hun eigen onwetendheid helder krijgen en op de een of andere manier intelligent worden kunnen ook zij hun eeuwige, individuele relatie met God herwinnen. Alle levende wezens, ook in de menselijke vorm, voelen zich aangetrokken tot God. De meeste echter indirect, via de krachtige wereld van illusies. Daar regeren onwetendheid, angst, ongelimiteerde wereldlijke verlangens en haat.

Buddhisten zijn technisch gezien atheïsten alhoewel ze Buddha, een verschijning van Vishnu, Krishna, accepteren als hun leermeester. De verschijning van Buddha wordt gedetailleerd in de 5000 jaar oude Srimad Bhagavatam aangegeven. Deze vedische tekst beschrijft de acties van Krishna, een aantal van Zijn verschijningen en Zijn toegewijden.                                               

Een buddhist is iemand die volgens de leer van Buddha afziet van allerlei wereldlijk geweld en tijdelijk zingenot om uiteindelijk nirvana te bereiken. Een toegewijde van Krishna bereikt nirvana, 't opheffen van alle materiële activiteit, door de eeuwige relatie met Krishna aan te gaan. Nirvana is geen absolute leegte. Nirvana betekent materieel leeg raken door spiritueel vol te raken.                                      

Krishna zegt in de Bhagavad-Gita, 10.8

'Aham sarvasya prabhavo mattam sarvam pravartate iti matva bhajante mam budha bhava samanvita'

'I am the source of all spiritual and material worlds, everything emanates from Me. The wise who perfectly know this engage in My devotional service and worship Me with all their hearts.'

'Budha bhava samanvita'; degenen die buddhi hebben vereren Krisna in kennis, liefde en toewijding. Niet hun vakgebied, politieke partij, geloof, merkkleding etc. etc. 

Er is een belangrijke voorwaarde voor het herwinnen van je relatie met Krishna. En dat is dat je materieel gezien min of meer uitgeput bent. God kan je daarbij natuurlijk helpen. Van binnen en van buiten. Je eigen verlangen is hierbij van groot belang. Een sterk verlangen naar Krishna, God, de Absolute Waarheid, is het beste verlangen dat je kunt hebben.