Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

God is altijd God, de Absolute Waarheid is altijd de Absolute Waarheid

Men kan zichzelf christen, hindoe, jood, moslim, sikh, jain, zoroastrian of boeddhist beschouwen maar de Absolute Waarheid is altijd de Absolute Waarheid, ongeacht wat je wel of niet gelooft.

De Absolute Waarheid bestaat uit het 'sat', ofwel 'dat wat is', alsmede het 'asat', datgene dat niet is. In de materiële wereld leven we in het 'asat', in 'dat wat niet is'. Wanneer we onze intelligentie, geest en zintuigen zuiveren sublimeren we de asat en zijn we ons altijd bewust van God, de Absolute Waarheid. Veel mensen hebben het over God of nirvana en verwijzen dan vaak "naar binnen". In de Absolute Waarheid is er echter geen verschil tussen 'binnen' en 'buiten'. 

Een theïst weet dat God alle kwaliteiten heeft die de mens heeft en alles meer. God is volledig. In de heilige Christelijke teksten wordt ook aangegeven dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld. Pseudo-religieuzen ontkennen dat God een persoon is. Zij denken slechts vanuit wereldlijke projecties en zijn derhalve antropomorfistisch. Dat is hun pech. Wanneer deze mensen hun eigen onwetendheid helder krijgen en op de een of andere manier intelligent worden kunnen ook zij hun eeuwige, individuele relatie met God herwinnen. Alle levende wezens, ook in de menselijke vorm, voelen zich aangetrokken tot God. De meeste echter indirect, via de wereld van illusies. Daar regeren onwetendheid, angst, ongelimiteerde wereldlijke verlangens en haat.

Boeddhisten zijn technisch gezien atheïsten alhoewel ze Boeddha, een verschijning van Vishnu, Krishna, accepteren als hun leermeester. De verschijning van Boeddha wordt gedetailleerd in de 5000 jaar oude Srimad Bhagavatam aangegeven. Deze vedische tekst beschrijft de acties van Krishna, een aantal van Zijn verschijningen en Zijn toegewijden.                                               

Een boeddhist is iemand die volgens de leer van Boeddha afziet van allerlei wereldlijk geweld en tijdelijk zingenot om uiteindelijk nirvana te bereiken. Een yogi bereikt nirvana, 't opheffen van alle materiële activiteit, heel makkelijk. Dit door de eeuwige relatie met Krishna helder te herwinnen. Nirvana is geen absolute leegte. Nirvana betekent materieel leeg raken door spiritueel vol te raken.                                      

Krishna zegt in de Bhagavad-Gita, 10.8

'Aham sarvasya prabhavo mattam sarvam pravartate iti matva bhajante mam budha bhava samanvita'

'I am the source of all spiritual and material worlds, everything emanates from Me. The wise who perfectly know this engage in My devotional service and worship Me with all their hearts.'

'Budha bhava samanvita'; degenen die buddhi hebben vereren Krisna in kennis, liefde en toewijding. Niet hun vakgebied, politieke partij, geloof, merkkleding etc. etc. 

Er is een belangrijke voorwaarde voor het herwinnen van je relatie met Krishna. En dat is dat je materieel gezien min of meer uitgeput bent. God kan je daarbij natuurlijk helpen. Van binnen en van buiten. Je eigen verlangen is hierbij van groot belang. Een sterk verlangen naar Krishna, God, de Absolute Waarheid, is het beste verlangen dat je kunt hebben.