Vedische wetenschap

Darwinisme

In de Nederlandse samenleving is de speculatie van Darwin, vaak in samenhang met de oerknaltheorie, erg populair. Miljoenen mensen geloven in deze speculaties en op middelbare scholen wordt jongeren op indoctrinerende wijze uitgelegd dat Darwinisme en de oerknal wetenschappelijke waarheden zouden zijn of minimaal 'het meest waarschijnlijk'. 

De speculatie van Darwin, zoals de oerknalfantasie, zijn slechts ideeën, niet meer dan dat. Op geen enkel niveau is er ook maar enig bewijs voor Darwin's speculatie dat er transformatie van de ene vorm naar de andere vorm zou zijn. Pakhuizen met botten en talloze publicaties met speculatieve associatieve gedachten vormen geen enkel bewijs. Behalve voor hen die de grondstof "intelligentie" slechts in zeer beperkte mate voorhanden hebben. Voor de speculatie van de zgn. "oerknal" is evenmin enig bewijs. Meer over dat laatste op de volgende pagina.

Hoe kan het bestaan dat zoveel mensen geloven in Darwinisme, er zelfs zéér van overtuigd zijn? Omdat binnen het onderwijs, het overheidsbeleid, de massamedia en culturele instellingen waaronder musea het geloof van Darwin stelselmatig gepropageerd wordt. Politici kennen het principe; maak de leugen eenvoudig en groot, herhaal 'm vaak en het volk gaat er in geloven. Verder is er een aspect van Darwinisme dat veel mensen erg aanspreekt en dat is dat er iets van logica in zit. Veel westerlingen zijn übergevoelig voor logica ook al is de speculatie in zijn grotere geheel erg onlogisch en incompleet zoals Darwinisme dat is. 

Een intelligent persoon accepteert de informatie van de fabrikant, tevens eigenaar van het materieel universum, en past deze toe. Deze fabrikant, God, legt de materiële soorten uit in de in het Srimad Bhagavatam. De grootte van deze soorten varieert al naar gelang de specifieke tijdsperiode waarin zij aanwezig zijn. In Kali-yuga, de huidige tijdsperiode, is al het materiële relatief klein, kortdurend en beperkt. Binnen het scala van soorten is er geleidelijke opbouw van zintuiglijke en cognitieve mogelijkheden. Deze vormen kunnen tijdelijk manifest of niet manifest zijn. Alle vormen komen los met de creatie van het materiële universum, het tijdelijke lichaam van God. Uit het lichaam van Maha Vishnu, de expansie van Krsna voor de materiële creatie, manifesteren zich talloze universa en met de non-manifestatie van de universa verdwijnen ze weer in Zijn lichaam. De energie is eeuwig binnen een cyclus, gaat niet verloren.

Het individueel levend wezen reist, afhankelijk van zijn karma, door talloze tijdelijke lichamen zo geeft Bhagavad-Gita aan. In de menselijke vorm aanbeland kan hij/zij zich de vraag stellen, 'wie ben ik, wat is identiteit, waar komt bewustzijn vandaan, wat is de dood, waar komt deze wereld vandaan, wat is de bedoeling ervan en wie of wat is God'? Je hebt dan de mogelijkheid om je eeuwige identiteit te herwinnen, je eeuwige relatie met Krishna, de Absolute Waarheid. Dat is het bijzondere van de menselijke vorm. Wanneer je geen gebruik maakt van deze mogelijkheid leef je automatisch als een dier. Een dier is slechts bezig met vier zaken; eten, slapen, seks hebben en zichzelf verdedigen.

Een atheïst stelt dat er geen bedoeling is voor deze wereld behalve wat dierlijke lustbevrediging. Alles is toevallig en met de dood is alles afgelopen, zo fantaseert een atheïst. Het opvallende van deze atheïsten is dat zij vaak bijzonder veel eisen hebben aan anderen. Alhoewel de wereld volgens hen zinloos is, toevallig, en zonder specifieke functie hebben deze mensen allerlei wetten en regels om anderen uit te leggen hoe zij zich moeten gedragen, hun leven in moeten richten. Agnosten stellen 'dat je niet kunt weten of God bestaat'. Agnosten projecteren deze zelfopgelegde intellectuele beperking vaak op de rest van de mensheid. Hiermee geven zij aan niet erg slim te zijn te zijn, behalve 'vrij' onbescheiden. 

De politieke en sociale doelen in de moderne atheïstische/humanistische landen, waar Darwinisme vaak een staatsgodsdienst is, zijn in de kern zoals die van in bv Noord-Korea, Orwelliaans. Zo'n uitspraak kan volstrekt niet volgens velen atheïsten en agnosten. 'Ga dan ergens anders wonen!', is niet zelden hun reactie. Welnu, dat maken we uiteraard zelf wel uit. 

                                                  

 

Het is natuurlijk geweldig dat je Godsbewustzijn op kunt bouwen en daarmee tevens immuun wordt voor de leeghoofdigheid van de atheïsten. Zodat je je dagelijks werk kunt doen zonder hinder te hebben van deze mensen en de ongebreidelde nonsens die zij uitkramen.