Vedische wetenschap

GELIJKWAARDIGHEID

 

De laatste jaren is er in veel landen steeds meer te doen over het onderwerp 'gelijkwaardigheid'. Het idee of de claim dat mensen allemaal van gelijke waarde zijn houdt de gemoederen erg bezig. 'Van gelijke waarde zijn' is op het niveau van denken en gedrag aantoonbaar niet meer dan een vergissing. Dit alleen al omdat zij die het claimen geen enkele voorkeur zouden kunnen en mogen hebben omdat iedereen van gelijke waarde is in hun idee. Zij zouden dus volgens hun eigen claim bijvoorbeeld zonder enig probleem, dus ongeacht leeftijd, gezondheid, IQ, EQ, uiterlijk, politieke voorkeur en geloof met iedereen een langdurige intieme relatie aan kunnen gaan. Inderdaad, dat is een onzinnige claim.                                   

Feit is dat we allemaal individuen zijn met individueel bewustzijn, individuele intelligentie, individueel gedrag en individuele voorkeuren. Mensen die de beschikking hebben over enig gezond verstand hebben dat helder. Zij hebben uiteraard respect voor iedereen omdat ze ook helder hebben dat relatie de kern is van het bestaan. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen en er naar handelen zonder verder gehecht te zijn aan de uitkomst van hun handelen. Met ander woorden, ze proberen niet de eindbaas te zijn van de wereld, hebben spontane activiteit in relatie tot Krishna, de Absolute Waarheid. Dat laatste is waar alle levende wezens deel van uit maken. Ook al fantaseer je van niet want je mag uiteraard ontkennen dat er een Absolute Waarheid is. Het gevangenisgedeelte van de Absolute Waarheid, de wereld van illusie, is een druk bezette faciliteit in Kali-yuga. Die faciliteit verlaten houdt feitelijke emancipatie in. Kunstmatige emancipatie houdt het individu in gevangenschap. En daarmee in een surrogaatwereld waar angst, frustratie en onwetendheid de dienst uitmaken.