Vedische wetenschap

Introductie

De Vedische teksten uit het oude, eeuwige India geven zowel wereldlijke als spirituele kennis. De spirituele, transcendentale secties van de Veda's zijn bedoeld om levende wezens in de menselijke vorm informatie te geven over de eeuwige relatie met Krishna, God, de Absolute Waarheid. Krishna heeft talloze namen aangezien Zijn spel en vermaak ongelimiteerd is. Het Sanskriet woord "Krishna" betekent "volledig aantrekkelijk". De eeuwige, spirituele relatie met Krishna, de Absolute Waarheid, is niet manifest in materieel bewustzijn. De toepassing van spirituele kennis doet de vergeetachtigheid van de relatie met Krishna als sneeuw voor de zon verdwijnen. Deze kennis is voorbij de fragmentarische, beperkte wereld van begin en einde, creatie en verwoesting.        

De Bhagavad-gita As It Is is het spirituele ABC van de Veda's. Zij is 5000 jaar geleden door Krishna gesproken aan begin van Kali yuga, het tijdperk van hypocrisie en onenigheid. In de Bhagavad-Gita zegt Krishna dat alle levende wezens in kwaliteit gelijk zijn aan Hem zoals een druppel oceaanwater in kwaliteit gelijk is aan de oceaan. Alle levende wezens zijn eeuwig geïntegreerde deeltjes van de Absolute Waarheid. Eenmaal aanbeland in de menselijke vorm kan het levend wezen spiritueel leven praktiseren om de verbinding binnen de Absolute Waarheid te realiseren, zich bewust te worden van het eeuwig gegeven. Wanneer de relatie met Krishna helder is zijn er geen speculaties meer. De zinloosheid alsmede de complexiteit van het materieel bestaan zijn verdwenen. Alle activiteiten die men heeft zijn zinvol en bevredigend en de wispelturige, onrustige materiële geest wordt automatisch beheerst. 

In de Bhagavad-gita worden vijf onderwerpen besproken; Isvara (de Absolute Waarheid), jiva (alle levende wezens), prakrti (natuur), kala (tijd) en karma (activiteit in illusie onder de controle van tijd). De eerste vier zijn eeuwig. De laatste, karma, is tijdelijk. Wanneer een persoon geen karma meer heeft is hij/zij bevrijd uit de materiële energie en daarmee is brahma-nirvana bereikt. 

In Kali-yuga, het tijdperk van hypocrisie en onenigheid dat 5000 jaar geleden begonnen is en nog 427.000 jaar duurt, wordt het chanten van God's namen geadviseerd als yoga-activiteit. Bijvoorbeeld het chanten van Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Dit chanten is de snelweg tot bevrijding uit de materiële energie. Het proces is eenvoudig en subliem. In de Kali Santarana Upanisad wordt deze mantra specifiek gemeld. Bevrijding middels geluid, "om anavrttih sabdhat", wordt ook aangegeven in de Vedanta Sutra.                                                                                                 Enthousiasme en discipline helpen je in het ontwikkelen van Godsbewustzijn. Wanneer mogelijk voor je kun je direct tot volledige overgave aan de altijd & overal Absolute Waarheid overgaan. Dan heb je Krishna in één keer gerealiseerd. Dat is inclusief je eeuwige, ware zelf. Het bewustzijn is dan kristalhelder en je hebt feitelijke rust alsmede duurzaam geluk. Je bent dan niet meer verstoord door tijdelijk goed en slecht, geluk en ongeluk, succes en falen.

In de materiële energie zijn karma en reïncarnatie onderdeel van het kosmisch systeem.Totdat het individueel levend wezen geleerd heeft moet ze keer op keer terugkomen in een tijdelijke, te verwoesten vorm in de materiële wereld. In de Bhagavad-gita wordt dit uitgelegd in bijvoorbeeld vers 8.6.                                                                                                                    

"yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tad bhava bhavitah"   

"Whatever state of existence one remembers at the time time when he quits his body, oh son of Kunti, that state he will attain without fail."

Het is dus niet "toevallig" waar en onder wat voor omstandigheden iemand geboren wordt en zijn/haar materieel leven meemaakt, zoals atheïsten graag fantaseren. In de materiële energie is iedere seconde strak geregisseerd door maya sakti, de energie van God die de verbinding met het al transformerende faciliteert.

 

 

*De afbeelding bovenaan de pagina is van de Radha-Madhava deities van de Sri Chandrodaya tempel in Mayapur Dhama, West Bengal, India.*

 

 

Verder