Vedische wetenschap

Rob Knaapen

Mijn naam is Rob Knaapen. Ik heb in 1990 initiatie genomen in de geestelijke erfopvolging van His Divine Grace Jayapataka Swami. Door deze initiatie, waar het volgen van religieuze principes deel van uit maakt, behoor ik tot de geestelijke erfopvolging die terug gaat tot Krishna, de oorspronkelijke guru. De associatie met een bevrijd persoon, ook al is het maar een seconde, kan er voor zorgen dat je geinspireerd raakt om verlost te raken uit iedere illusie.  

Eind jaren tachtig van de vorig eeuw ben ik op zoek gegaan naar feitelijke kennis. Empirische, wereldijke kennis en wereldlijke filosofie hebben dat kenmerk niet. In India ontmoette ik toegewijden van Krishna en met hen de Vedische transcendentale teksten, de oudste teksten op de planeet betreffende absolute kennis alsmede de toepassing ervan. De volledigheid van de vedische kennis en de daarmee gepaard gaande cultuur en levensstijl bleken te aantrekkelijk om te negeren en resulteerde in een verblijf van vier jaar in een ISKCON tempelgemeenschap in India. 

De bedoeling van deze site is aan te geven dat feitelijke, constante kennis bestaat en dat je er deelgenoot van kunt worden. Om daar te komen adviseert God, de eigenaar van het materieel universum, simpelweg volledige overgave aan Hem. Krishna zegt in 18.66 van de Bhagavad-Gita: 'sarva dharman parityajya mam ekam saranam vraja aham tvam sarva papebhyo moksayisyami ma sucah': 'Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I will deliver you from all sinful reactions. Do not fear.'

Het is aan ons als individu om rond te blijven dolen in de wereld van 'misschien dit, misschien dat' en 'als dit, dan dat' of vrij te worden door de individuele, eeuwige relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, helder te krijgen. Specifiek het leven in de menselijke vorm biedt de mogelijkheid om deze bijzonder zinvolle, bevrijdende activiteit te doen.