Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

Darwinisme

In de Nederlandse samenleving is de speculatie van Darwin, vaak in samenhang met de oerknaltheorie, erg populair. Miljoenen mensen geloven in deze speculaties en op middelbare scholen wordt jongeren op indoctrinerende wijze uitgelegd dat Darwinisme en de oerknal wetenschappelijke waarheden zouden zijn of minimaal 'het meest waarschijnlijk'. 

De speculatie van Darwin, zoals de oerknalfantasie, zijn slechts ideeën, niet meer dan dat. Op geen enkel niveau is er ook maar enig bewijs voor Darwin's speculatie dat er transformatie van de ene vorm naar de andere vorm zou zijn. Pakhuizen met botten en talloze publicaties met speculatieve associatieve gedachten vormen geen enkel bewijs. Behalve voor hen die de grondstof "intelligentie" slechts in zeer beperkte mate voorhanden hebben. Voor de speculatie van de zgn. "oerknal" is evenmin enig bewijs. Meer over dat laatste op de volgende pagina.

Hoe kan het bestaan dat zoveel mensen geloven in Darwinisme, er zelfs zéér van overtuigd zijn? Omdat binnen het onderwijs, het overheidsbeleid, de massamedia en culturele instellingen waaronder musea het geloof van Darwin stelselmatig gepropageerd wordt. Politici kennen het principe; maak de leugen eenvoudig en groot, herhaal 'm vaak en het volk gaat er in geloven. Verder is er een aspect van Darwinisme dat veel mensen erg aanspreekt en dat is dat er iets van logica in zit. Veel westerlingen zijn übergevoelig voor logica ook al is de speculatie in zijn grotere geheel erg onlogisch en incompleet zoals Darwinisme dat is. 

Een intelligent persoon accepteert de informatie van de fabrikant, tevens eigenaar van het materieel universum, en past deze toe. Deze fabrikant, God, legt de materiële soorten uit in de in het Srimad Bhagavatam. De grootte van deze soorten varieert al naar gelang de specifieke tijdsperiode waarin zij aanwezig zijn. In Kali-yuga, de huidige tijdsperiode, is al het materiële relatief klein, kortdurend en beperkt. Binnen het scala van soorten is er geleidelijke opbouw van zintuiglijke en cognitieve mogelijkheden. Deze vormen kunnen tijdelijk manifest of niet manifest zijn. Alle vormen komen los met de creatie van het materiële universum, het tijdelijke lichaam van God. Uit het lichaam van Maha Vishnu, de expansie van Krsna voor de materiële creatie, manifesteren zich talloze universa en met de non-manifestatie van de universa verdwijnen ze weer in Zijn lichaam. De energie is eeuwig binnen een cyclus, gaat niet verloren.

Het individueel levend wezen reist, afhankelijk van zijn karma, door talloze tijdelijke lichamen zo geeft Bhagavad-Gita aan. In de menselijke vorm aanbeland kan hij/zij zich de vraag stellen, 'wie ben ik, wat is identiteit, waar komt bewustzijn vandaan, wat is de dood, waar komt deze wereld vandaan, wat is de bedoeling ervan en wie of wat is God'? Je hebt dan de mogelijkheid om je eeuwige identiteit te herwinnen, je eeuwige relatie met Krishna, de Absolute Waarheid. Dat is het bijzondere van de menselijke vorm. Wanneer je geen gebruik maakt van deze mogelijkheid leef je automatisch als een dier. Een dier is slechts bezig met vier zaken; eten, slapen, seks hebben en zichzelf verdedigen.

Een atheïst stelt dat er geen bedoeling is voor deze wereld behalve wat dierlijke lustbevrediging. Alles is toevallig en met de dood is alles afgelopen, zo fantaseert een atheïst. Het opvallende van deze atheïsten is dat zij vaak bijzonder veel eisen hebben aan anderen. Alhoewel de wereld volgens hen zinloos is, toevallig, en zonder specifieke functie hebben deze mensen allerlei wetten en regels om anderen uit te leggen hoe zij zich moeten gedragen, hun leven in moeten richten. Agnosten stellen 'dat je niet kunt weten of God bestaat'. Agnosten projecteren deze zelfopgelegde intellectuele beperking vaak op de rest van de mensheid. Hiermee geven zij aan niet erg slim te zijn te zijn, behalve 'vrij' onbescheiden. 

De politieke en sociale doelen in de moderne atheïstische/humanistische landen, waar Darwinisme vaak een staatsgodsdienst is, zijn in de kern zoals die van in bv Noord-Korea, Orwelliaans. Zo'n uitspraak kan volstrekt niet volgens velen atheïsten en agnosten. 'Ga dan ergens anders wonen!', is niet zelden hun reactie. Welnu, dat maken we uiteraard zelf wel uit. 

Het is natuurlijk geweldig dat je Godsbewustzijn op kunt bouwen en daarmee tevens immuun wordt voor de leeghoofdigheid van de atheïsten. Zodat je je dagelijks werk kunt doen zonder hinder te hebben van deze mensen en de ongebreidelde nonsens die zij uitkramen.

Gelijkwaardigheid

De laatste jaren is er steeds meer te doen over het onderwerp 'gelijkwaardigheid'. Het idee of de claim dat mensen allemaal van gelijke waarde zijn houdt de gemoederen nogal bezig. Om kort te gaan; van gelijke waarde zijn is aantoonbaar niet meer dan een vergissing. Dit alleen al omdat zij die het claimen volgens zichzelf zonder enige voorkeur, dus ongeacht leeftijd, IQ, EQ, opleidingsniveau, fysieke gezondheid, uiterlijk, politieke voorkeur of geloofovertuiging met iedereen een langdurige intieme relatie aan zouden kunnen gaan. Inderdaad, dat is een onzinnige claim. Het feit wil dat we allemaal individuen zijn met individueel bewustzijn, individuele intelligentie, individueel gedrag en individuele voorkeuren. Mensen die de beschikking hebben over enig gezond verstand hebben dat helder.

Over de schrijver

  Mijn naam is Rob Knaapen. Ik heb in 1991 spirituele initiatie genomen  van His Divine Grace Jayapataka Swami. Door deze initiatie, waar het volgen van religieuze principes deel van uit maakt, behoor ik tot de geestelijke erfopvolging die terug gaat tot Krishna, de oorspronkelijke guru. De associatie met een bevrijd persoon, ook al is het maar een seconde, kan er voor zorgen dat je geinspireerd raakt om verlost te raken uit iedere illusie.  

Eind jaren tachtig van de vorig eeuw ben ik op zoek gegaan naar feitelijke kennis. Wereldijke kennis en wereldlijke filosofie bieden dat laatste niet. In India ontmoette ik toegewijden van Krishna en met hen de Vedische transcendentale teksten, de oudste teksten op de planeet betreffende absolute kennis alsmede de toepassing ervan. De volledigheid van de vedische kennis en de daarmee gepaard gaande levensstijl en cultuur bleken te aantrekkelijk om te negeren en resulteerde in een verblijf van vier jaar in een tempelgemeenschap in India. 

De bedoeling van deze site is aan te geven dat feitelijke, constante kennis bestaat en dat je er deelgenoot van kunt worden. Om daar te komen adviseert God, ofwel degene die het materiële universum faciliteert, volledige overgave aan Hem. Krishna zegt in 18.66 van de Bhagavad-Gita: 'sarva dharman parityajya mam ekam saranam vraja aham tvam sarva papebhyo moksayisyami ma sucah': 'Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I will deliver you from all sinful reactions. Do not fear.'

Het is aan ons als individu om rond te blijven dolen in de wereld van 'misschien dit, misschien dat' en 'als dit, dan dat' of vrij te worden door de individuele, eeuwige relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, helder te krijgen. Specifiek het leven in de menselijke vorm biedt de mogelijkheid om deze bijzonder zinvolle, bevrijdende activiteit te doen. 

Contact

Voor vragen kunt je bellen of mailen naar

0628144744                

rknaapen@live.nl            

Iedere dinsdagavond is er vrije inloop voor geïnteresseerden.

Tijd: 19.30/21.00uur

Adres: Van Breestraat 83, Tilburg

Graag telefonisch of per mail melden wanneer je wilt komen.