Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

God is een Ongelimiteerde Persoon

Je kunt de Absolute Waarheid realiseren in drie fases. Het doel van impersonalisten is het onpersoonlijk brahman, het licht, de uitstraling van het lichaam van God. De mystic yogi's hebben als doel realisatie van Vishnu zoals door Patanjali uitgelegd. Het doel van de bhakti yogi's is de Allerhoogste Persoon, Krishna. Realisatie van Krishna houdt tevens realisatie in van Vishnu alsmede het onpersoonlijk brahman.    

Svetasvatara Upanisad 6.13 geeft aan:

'nityo niyanam cetanas cetananam eko bahunam yo vidadhati kaman'

'The Supreme Lord is eternal and the living beings are eternal, the Supreme Lord is conscious and the living beings are conscious. The only difference is that the Supreme Lord is supplying all the necessities for all the other living entities.'                                                                 

God faciliteert de materiële energie totdat je er genoeg van hebt en deze graag aan de wilgen hangt. Dan kun je heel makkelijk de fascinerende terugreis naar huis gaan maken. 

Bhagavad-Gita 2.12 geeft aan: 

'na tv evaham jatu nasam na tvam neme janadhipa na caiva na bhavisyama sarve vayam atah param'

'Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, never in the future shall any of us cease to be.' Persoonlijkheid en individualiteit zijn inderdaad eeuwig.

De ongelimiteerde Allerhoogste Persoon Krishna lijkt op een zeventienjarige koeherdersjongen, heeft lotusogen en een bijzonder ondeugende glimlach. Hij heeft talloze avontuurtjes in Goloka Vrndavana met de gopi's, zijn minnaressen, die zijn volkomen expansies zijn. Wij horen thuis in Goloka Vrndavana. Daar hebben we onze eeuwige individuele liefdesrelatie met Krishna. De materiële wereld is slechts de geperverteerde reflectie van de eeuwige realiteit. 

De Brahma Samhita en het tiende canto van de Srimad Bhagavatam beschrijven hoe de spirituele wereld er uit ziet en hoe Krishna Zijn eeuwige spel en vermaak heeft.

Lord Brahma geeft aan in de Brahma Samhita,

'isvarah parama krsna, sat cit ananda vigraha, anadir adir govinda sarva karana karanam'

'Krishna, who is known as Govinda, is the Supreme Personality of Godhead. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all, for He has no other origin. He is the prime cause of all causes.'

Ondanks dat Krishna Zijn eeuwig liefdevol spel en vermaak heeft in de spirituele wereld, Goloka Vrndavana, is Hij voortdurend de eindbaas in de materiële wereld via Zijn gedelegeerde sakti's, Dit zijn energieën die, wanneer je er mee oplinkt, voor tijdelijke omstandigheden en voor verwarring zorgen.                                                            

De Absolute Waarheid is uiteraard volledig voorbij wereldlijke logica. Wereldlijke logica is, zoals discipline en integriteit, een van de gereedschappen die de mens ter beschikking heeft. Wanneer je van logica het object maakt ga je de mist in. Dit omdat God en het materiële universum niet logisch zijn en niet middels logica te verklaren zijn. Het is uiteraard perfect logisch dat je helder hebt dat er een hogere macht is in de materiële wereld.