Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

Kali-yuga

Kali-yuga is, zoals eerder gemeld, de periode van hypocrisie en onenigheid. Het is de winterse periode van een cyclus van vier periodes, te weten Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga en Kali-yuga. Aan het einde van Kali-yuga begint een nieuwe Satya-yuga en daarmee een nieuwe cyclus. Duizend van deze cyclussen, die ieder 4.320.000 jaar duren, vormen één dag van Lord Brahma. Lord Brahma is de eerstgeborene van het universum. Een nacht van Brahma heeft dezelfde tijdsduur. Een dag en een nacht van Brahma gecombineerd is een kalpa. Een jaar van Brahma bestaat uit 360 kalpa's. Lord Brahma leeft 100 jaar. Dat is, uitgedrukt in atoomtijd, 311 triljard 40 miljard jaar. Da's erg lang maar in het licht van eeuwigheid stelt het weinig voor.

In Kali-yuga zijn mensen in zijn algemeenheid slechts in een van de vier religieuze principes geïnteresseerd en dat is 'waarheid'. De overige drie, 'genade', 'discipline' en 'hygiene' doen er nauwelijks of niet toe. Daarom zijn er grote slachthuizen, wordt er veel gegokt, is er veel buitenechtelijke seks en is drugsgebruik praktisch gezien genormaliseerd. Daarnaast is er in Kali-yuga noodzaak voor geschriften. In de andere drie yuga's zijn die niet nodig omdat mensen dan veel meer ontwikkeld zijn en via verbale overdracht direct alles kunnen begrijpen en onthouden. 

Grove uiterlijkheden zijn doorgaans van groot belang in Kali-yuga. Haardracht bepaalt nogal eens de schoonheid van een persoon en het middels het dragen van bepaalde kleding beoordeelt men zichzelf makkelijk als zijnde van groot belang. Formele posities zijn belangrijker dan inhoudelijk positieve werken leveren en kennis wordt beoordeeld als zijnde onwetendheid. Onwetendheid daarentegen wordt beoordeeld als zijnde kennis.

Het twaalfde canto van het Srimad Bhagavatam legt Kali-yuga gedetailleerd uit. Er is echter een groot geluk in deze donkere periode; simpelweg het op nederige wijze chanten van de Hare Krishna maha-mantra leidt tot verlichting en volledige bevrijding uit de materiële energie.