Vedic Science
 Eternal knowledge for daily life

Kali psychologie

In Kali-yuga houft de psyche zich doorgaans bezig met de fenomenale wereld, de wereld van verschijnselen. De fenomenale wereld heeft één essentieel gemeenschappelijk kenmerk: ze is nooit constant.                                                                                                                              

De materiële psyche richt zich op het accepteren en afwijzen van gefragmenteerde, tijdelijke objecten. 'Psyche' is in de Griekse mythologie de naam van de Godin van de verwarde ziel, de bazin van het verwarde ego.                                                          De faciliteit van de materiële psyche wordt gearrangeed door maya shakti, God's misleidende capaciteit, ofwel de wereld van illusies.                         

Een populaire stroming binnen de wereldlijke psychologie in oa Nederland propageert dat een persoon de psyche is en uit de hersenen bestaat of daaraan is ontsproten. De persoon/de psyche is dus volgens de aanhangers van deze stroming de voortdurend transformerende, vettige massa in je bovenkamer of is daar 'op de een of andere wijze' aan ontsproten. Deze vettige massa ontwikkelt zich, zoals de rest van het embryo, in de baarmoeder. Met het aanbreken van de dood desintegreert en verdwijnt deze. Dat zou jij zijn; wat vettige, transformerende massa die na een poosje uit elkaar valt en verdwijnt. Behalve onwetenschappelijk is het gedachtengoed uiterst negatief.

Statistiek binnen wereldlijke psychologie.                                                                       Statistiek is doorgaans een instrument bij de beoordeling van de psyche van de client door wereldlijke psychologen. Een belangijk onderdeel van statistiek is kansrekenen. Kansrekenen is de wiskundige berekening aangaande de kans dat een bepaald milieu, een bepaalde omgeving, zich herhaalt. Wetenschappelijk gezien herhaalt zich echter niets in tijd en ruimte. Herhaling bestaat enkel in regel.                                                                                                   

Het is verder een gegeven dat de door de overheid bepaalde en op de samenleving gerichte psychologische normering de mens beziet als een object dat indien gewenst of indien nodig in een sociaal/economisch programma gezet wordt. Dit gebeurt in Nederland doorgaans via het Amerikaanse DSM-systeem van classificeren. 'DSM' staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ook hier zien we dus dat het management instrument 'statistiek' een kernonderdeel is.   

Het elimineren van mis-identificatie door identificatie met het ware zelf, de eeuwige spirituele ziel, geeft wetenschappelijke kennis en daarmee verlossing uit allerlei illusies. Daarmee wordt duurzame mentale rust, bevrijde intelligentie en Godsbewustzijn verkregen. Dit geldt uiteraard ook voor psychologen die hun werkzaamheden bonafide aanwenden, ofwel in de relatie met de wetenschappelijk realiteit van de Absolute Waarheid.